สวนปาล์ม

STEP 1

ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน สายพันธุ์
Cirad Deli x Lame’ อายุ 10
เดือนจากแปลงเพาะกล้าปาล์ม ของบริษัท

STEP 2

การขุดหลุมด้วยจอบ
และการปลูก

STEP 3

การใช้ทะลายเปล่าคลุมรอบโคนต้น หลังจากการปลูกเพื่อเป็นวัสดุคลุมดินรักษาความชื้น และให้ธาตุอาหารแก่ต้นปาล์มน้ำมัน

STEP 4

ต้นปาล์มอายุ 4 ปี

STEP 5

การเก็บเกี่ยวปาล์มอายุ 5 ปี
rad Deli x Lame’

STEP 6

ต้นปาล์มน้ำมันสายพันพันธุ์
Cirad Deli x Lame’ อายุ 24 ปี ปลูกที่ จังหวัดสุราษืธานี

STEP 7

ก้านทะลายตัดให้สั้นที่สุด
เป็นรูป”V”

STEP 8

ผลร่วงจากทลายปาล์มน้ำมัน

STEP 9

การรวบรวมผลผลิต
ออกจากแปลง

STEP 10

การขนส่งผลิตโดยใช้ระบบ
Hook Loader

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10