ความรับผิดชอบต่อสังคม

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

23  กรกฎาคม  2563

เมื่อวันพุธที่  23  กรกฎาคม  2563  บริษัท  สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม  จำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ณ บริเวณสระน้ำหนองต้นตอ ตำบลพรุเตียว และ บริเวณสระห้วยน้ำร้อน ตำบลห้วยยูง จังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางน้ำ และ สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน