กลุ่มบริษัท

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย)

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงสกัด (Crushing Mill) และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (Refinery) โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตของโรงกลั่นอยู่ที่ 1000 ตันต่อวัน ซึ่งถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย

เข้าชมเว็บไซต์

Universal Food

UFC เป็นแบรนด์สินค้าที่รู้จักดี ผลิตโดยบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผัก ผลไม้กระป๋อง เพื่อนำไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

เข้าชมเว็บไซต์