ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบปลานิลจำนวน 10,000 ตัว แก่ชาวบ้านในชุมชน

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

ในเดือนมิถุนายน คุณเทียมรส จินะกัน ผู้จัดการบัญขีและการเงิน ตัวแทนบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มอบปลานิลจำนวน 10,000 ตัว แก่ชาวบ้านในชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน