ความรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

เดือนมกราคม 2560


บริษัทฯได้ดำเนินการ นำเงินบริจาคไปจัดซื้อสิ่งของอาหารที่จำเป็นและนำไปมอบผ่านทาง เหล่ากาชาดกระบี่ ในวันที่ 12 มกราคม 2560