ความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มเปล่า ให้กับชุมชนในตำบลบ้านห้วยยูง

เดือนกันยายน 2561

เดือนกันยายน 2561 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มเปล่า ให้กับชุมชนในตำบลบ้านห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สำหรับใช้ในชุมชน